25 08, 2022

Tahliye Taahhüdünün tanzim ve tahliye tarihleri kısmının boş olarak düzenlenip davacıya verilmiş olduğu kabul edilse bile, kiracı davalı bu şekildeki boşa imza atmakla davacıya istediği tarihi doldurma yetkisi vermiş olduğundan sonucuna katlanmak zorundadır.

By |2022-08-25T07:54:59+00:00Ağustos 25th, 2022|Categories: Yazılar|Yorum yok

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E.2012/5147 K.2012/8537 T. 7.6.2012 • TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE (İcra Dairesinden İstenebileceği Gibi Mahkemede Dava Açmak Suretiyle de Tahliye [...]

1 08, 2022

İİK.nun 275.maddesi ve 04.12.1957 tarih, 11/26 Sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını İSTEYEMEZ

By |2022-08-01T12:17:26+00:00Ağustos 1st, 2022|Categories: Yazılar|Yorum yok

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/392 K. 2017/818 T. 30.1.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın [...]

Go to Top