İcra ve İflas Hukuku; borç edimini yerini getirmeyen borçlunun borcunun, alacaklının talep etmesi ile nasıl karşılanacağını konu edinir. Bu borcun karşılanması, devletin gücü ile cebren tahsil edilmesi ile gerçekleşir. Alacakların icra yoluyla tahsil edilebilmesi için icra davası açılır. Eğer icra gerçekleştirilemiyor ise bu kez iflas yoluna başvurulur ve ilgili borçlunun mahkemeden iflası istenir. İcra ve İflas Hukuku kapsamındaki düzenlemelerin hükümlere bağlandığı mevzuat ise 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’dur.

İcra ve İflas Hukuku’nun borcun borçludan tahsil edilmesinin çeşitli yolları vardır. Bu borcun tahsili icra yoluyla olabileceği gibi iflas yoluyla da gerçekleşebilir. Hukuki yollar ile borçlunun taşınır ve taşınmazlarına nasıl el koydurulabileceği, takibin nasıl başladığı ve nasıl gerçekleşeceği, eğer takip sürecinde borçlu borcunu yerine getirmezse taşınır ve taşınmazlarına nasıl haciz getirilebileceği, haczedilen taşınır ve taşınmazların nasıl parasal varlığa dönüştürülüp de alacaklıya verileceği İcra ve İflas Hukuku bağlamında İcra ve İflas Kanunu’nda hükme bağlanmıştır. Eğer borçlunun taşınır ve taşınmazlarına haciz konulamıyorsa bu kez mahkemeden borçlunun iflası istenmektedir. Bunun da kaideleri ve istisnaları hem İcra ve İflas Kanunu’nda hem de borçlunun ticari iş ile ilgilenip ilgilenmemesine göre ilgili kanun olan Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır.

Çetin & Partners Hukuk Bürosu avukatları, İcra ve İflas Hukuku alanında deneyimli ve bilgili avukatlardır. Hem yerli hem de yabancı şirketlere İcra ve İflas Hukuku konusunda yardımcı olmaktayız. Borçlarınızın tahsilinde sorun yaşadığınızda, ipotek işlemlerinde, haciz sorunu ile karşılaştığınızda, iflas ile ilgili bir durumla karşılaştığınızda, gerçek ya da tüzel kişi olmanız fark etmeksizin avukatlarımız sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaya hazırdır. Temel amacımız, müvekkillerimizin alacaklarının en kısa ve en masrafsız yolla tahsilinin gerçekleştirilmesidir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM