İstisnai Vatandaşlık

Uluslararası birçok şirket ve yabancı yatırımcıya danışmanlık veren Hukuk Büromuz,  deneyimli Avukat kadrosuyla Yabancılar Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, hukuk büromuzun deneyimli avukatlarının sunduğu danışmanlık hizmetlerinden yalnızca bir tanesidir.

Diğer haller dışında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca; Türk Vatandaşlığı, yetkili makama başvuru yolu ile de kazanılabilir. Yetkili makama başvuru; şartlarını taşıyan her yabancının başvurabileceği bir yoldur. Bu istisnai yol, Türk Vatandaşlığı Kanununun 12.maddesinde yer alan ‘’Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller’’ başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu Haller;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
  • 000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz alan,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığında döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen

Kişiler milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumları olmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler denilerek kanun tarafından çerçeve olarak belirlenmiştir.

Çetin And Partners Hukuk Bürosu’nun alanında deneyimli avukatları ile her bir hal ayrı ayrı değerlendirilerek sizin için en uygun olanı belirlenir ve her aşama titizlik ile yürütülür.

 

 

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde Türk vatandaşı olmayan diğer devlet vatandaşlarına uygulanan hukuki kurallar bütününü ifade eder. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca, milletlerarası antlaşmalar, Türk Hukuku’na dahil sayılmaktadır. Bu nedenle yabancı vatandaşa Türkiye’de uygulanacak hukuk kuralı, o kişinin hangi devletin vatandaşı olduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu durum Yabancılar Hukuku’nun önemini arttırmaktadır. 

28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişini ikamet izinlerini düzenlemektedir. Ayrıca yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yer alan gereceklerle yabancıların Türkiye’ye girişi sınırlandırabilir, ancak kendisine sınır konulan kişi buna mahkeme yoluyla itiraz edebilir.

Ülkemiz vize süresinden ya da 90 günden daha fazla Türkiye sınırları içerisinde kalacak olan yabancılara ikamet izni alma zorunluluğu koymuştur. Bahsi geçen ikamet izinleri de yine Yabancılar Hukuku kapsamına girmekte ve ilgili kanun olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmektedir.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de istihdam edilmesi konusu da Yabancılar Hukuku’nun bir başka konusudur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için alması gereken çalışma izni hukuki çerçevede düzenlenmiş ve hükme bağlanmıştır. Noterlik, avukatlık, eczacılık, devlet memurluğu gibi bazı meslekler yalnızca Türk vatandaşlarına tahsis edilmiştir. Yabancı ülke vatandaşlarının bu meslekler için yaptıkları çalışma izni başvuruları kabul edilmemektedir.

Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak Yabancılar Hukuku kapsamında, eğitim, sağlık, turizm, aile gibi sebeplerle ikametgah izni alınması, mevcut ikametgah izinlerinin uzatılması ve bu sürecin takibi, çalışma izni alınması ve alınan çalışma izninin süresinin uzatılması, vatandaşlık başvurusu yapılması ve bu işlemin takibi gibi birçok konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Deneyimli ve uzman avukatlarımız ile Yabancılar Hukuku alanında gönül rahatlığı ve güven ile çalışabilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM