Ceza Hukuku, en genel pencereden bakıldığında suçları ve cezaları konu edinir. Toplum düzenini sağlamak ve bireylerin çıkarlarını korumak amacı ile devlet gücünü kullanarak bazı kurallar ortaya koymuştur. Bu kurallar da ülkelerin cezai düzenini oluşturur. Ceza Hukuku kapsamında şu an geçerli olan mevzuat, 7237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Bu kanun hükümlerine uymayan gerçek ve tüzel kişilere belirli yaptırımlar uygulanır.

Cumhuriyetin ilanı ile beraber pek çok hukuk dalında yaşandığı gibi Ceza Hukuku alanında da radikal bir devrim yaşanmıştır. 1889 yılında yürürlüğe koyulan İtalyan Ceza Kanunu örnek alınarak Türk Ceza Kanunu düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri “kanunilik” ve “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkeleridir. Bu ilkelerden kanunilik ilkesine göre, kanunda düzenlenmeyen bir eylem suç teşkil etmemektedir. Bir eylemin suç sayılıp yaptırıma tabi tutulabilmesi için bu eyleme dair kanunda hüküm bulunması gerekir. Böylelikle hakimlerin keyfi bir şekilde karar vermesinin önüne geçilmiş ve kanunun üstünlüğü vurgulanmış olmaktadır. Bir diğer ilke olan kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesine göre, cezalandırmanın asıl nedenini kusur oluşturmaktadır. Kişinin kusur ve kabahati sebebi ile kişi cezai yaptırıma tabi tutulur. Böylelikle Ceza Hukuku’nda objektif sorumluluğa yer verilmez; modern Ceza Hukuku fail değil, fiil Ceza Hukuku sayılır.

Suç işlediğine dair şüphe bulunan kişiler aleyhinde ceza davası açılır. Bu dava sadece Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılır. Ortada kendiliğinden araştırılması gereken bir suç olan durumlarda Cumhuriyet savcısı soruşturma başlatır ve kamu davası açılmasına gerek olup olmadığını tespit eder. Eğer suç işlendiğine dair yeterli delil bulunursa savcı iddianame düzenleyip ardından ceza davası açar.

Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak ceza davalarında avukatlarımız size vekillik yapmak için hazırlardır. Ceza Hukuku, hassas ve kanuna iyi hakim olmanın gerektiği bir hukuk dalıdır. Avukatlarımız Ceza Hukuku alanında bilgili ve deneyimli avukatlardır. Şikayet dilekçesi hazırlama, savcılığa suç duyurusunda bulunma, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi ve Ceza Hukuku’na dair diğer tüm konularda avukatlarımızdan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep edebilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM