Teknolojinin hızla gelişmesi ve dünyanın daha global hale gelmesinin bir sonucu olarak ne yazık ki bilişim alanındaki suçlar da arttı. Yaşam bulduğu alan sanal bir dünya olan İnternet, Medya ve Bilişim Hukuku, günümüzde çok büyük önem arz ediyor. 2007 yılında, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” bahsi geçen sanal dünyada yapılan yayınları kontrol altına alma amacıyla yürürlüğe girmiştir. 5651 sayılı kanuna aykırılık halinde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 246ncı maddeleri arasında düzenlenmiş olan “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenen hükümler uygulanacaktır. Bunun yanı sıra, lektronik ortamda haberleşme konusunda 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nu 2008 yılında düzenlenmiş ve yürürlüğe koymuştur. Söz konusu kanun hem denetleme ve düzenlemeye yönelikken hem de ülkenin teknolojik anlamda kalkınmasını sağlamak amacıyla elektronik haberleşme alanında yeni yatırımlara teşvik edici nitelikte bir kanundur. Pek çok kurum tarafından çıkarılan düzenlemeler de İnternet, Medya ve Bilişim Hukuku’na yardımcı olmaktadır.

İnternet, Medya ve Bilişim Hukuku kapsamında en çok karşılaşılan sorunlar ise kişilik haklarına saldırı, tehdit ve hakarettir. Özellikle Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformlarının artışı ve kullanıcı sayısının günbegün artması işe beraber bahsedilen suçlarla daha çok karşılaşılmaktadır. Sanal dünya, insanlara hiç tanımadıkları kişilere daha kolay erişme imkanı tanımakta, bizler de bu fırsatın dezavantajlarını yaşamaktayız.

Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak avukatlarımız İnternet, Medya ve Bilişim Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinde deneyimlilerdir. Kişilik haklarına yönelik yapılan saldırıyı durdurma ve önleme, tekzip hazırlatma ve yayınlama, ilgili kişi ve kurumların tespitini sağlama ve haklarında suç duyurusunda bulunma, yapılan hak ihlali sonucunda maddi veya manevi zararın tazminini sağlama ve İnternet, Medya ve Bilişim Hukuku çatısı altında toplanan diğer tüm hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi konusunda hizmet sağlamaktayız.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM