Vergi Hukuku

Modern anlamda vergilendirme 13.yy’da insanların hayatına girmiştir ve vergi ilk kez sisteme bağlanmıştır. Devletlerin ortaya çıktığı vakit ortaya çıkan ilk kanunlardan biri vergi kanunlarıdır. Çünkü vergi, en büyük devlet geliridir. Devletin işleyişi için hayati önem taşımaktadır. Devlet, kamuya sağladığı hizmetlerin finansmanını halktan topladığı vergi ile sağlar. Bu nedenle vergilerin hukuki platformda bir bağlayıcılığa kavuşturulması açısından vergi kanunları önemlidir. Ülkemizde vergiye dair hükümlerin düzenlendiği temel mevzuat Vergi Usul Kanunu’dur.

Vergi Hukuku kapsamında vergi uyuşmazlıkları yargı aşamasında çözümlenebilir. Çetin & Partners Hukuk Bürosu avukatları vergi avukatlığı da yaptıklarından dolayı vergi davalarında sizlere yardımcı olabilirler. Vergi Hukuku’na konu olan; eksik ya da yanlış gelir vergisi beyanı, tüm vergi türlerine dair ihtilaflar, Vergi Mahkemesi’ne daha açılması, yabancılara vergi kimlik numarası çıkartılması, kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları, kurumlar ve vergi çalışanlarının kesintileri ve daha birçok mevzuda avukatlarımız sizlere vekillik yapabilirler.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idarenin kurulması ve tüm işleyişine dayanan kamu kuralları bütünü olarak tanımlanabilir. Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca, idarenin her türlü eylem ve işlemi için yargı yolu açıktır. Bu nedenle hakkının ihlal edildiğini düşünen her birey idareye karşı kamu davası açabilir.

Günlük hayatta en çok karşılaşılan; idari işlemlerin iptal edilmesi, idari cezalar ve idarenin verdiği zarar sonucunda ortaya çıkan hak taleplerinde vekillerimiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra, idareye yapılan başvurularda, tam yargı davalarının açılmasında, kamulaştırmaya dair ihtilafların takip edilmesinde, uzlaşma taleplerinin takip edilmesi gibi birçok konuda avukatlarımız yardımcı olmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu; İdare Hukuku çerçevesinde geçerli olan mevzuattır. Bu kanun; idari yargılamanın usulünü, iptal davalarını ve idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararın tazmini konularını düzenleyip hükümlere bağlamıştır.

Hem İdare Hukuku, hem de Vergi Hukuku alanında deneyim kazanmış, uzman avukatlar ile çalışmak, dava sürecinizin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak avukatlarımız hem vergi davalarında hem de idareye karşı acıkan idari davalarda başarılı sonuçlar elde etmiş avukatlardır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM