Loading...
Ana Sayfa2020-04-26T20:26:31+00:00

HAKKIMIZDA

Avukat Hümeyra Çetin Günaydın öncülüğünde kurulan Çetin&Partners Hukuk Bürosu, dinamik kadrosu ile, Türk ve yabancı kişi, kurum ve şirketlere yönelik olarak, tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında hukuki ihtilafların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Tüm Çalışma Alanlarımız

AVUKATLARIMIZ

Konusunda yetkin ve tecrübeli avukatlarımızla danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız. Sonuca yönelik etkin çözümlere ulaşmak ana hedefiyle hareket eden ekibimiz, öngörüye dayalı önleyici hukuk anlayışı ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, hizmet verdiği her alanda güncel gelişmeleri takip etmekte, sorumluluğunu üstlendiği danışmanlık ve hukuki ihtilafları en güncel yüksek mahkeme kararlarını da göz önünde tutarak çözüme ulaştırmaktadır.

Tüm Avukatlarımız

SON YAYINLAR

1605, 2022

İşçi Olan Borçlunun Fazla Çalışma ve Genel Tatil Alacaklarının ¼’ünden Fazlasının Haczi Mümkün Değildir.

By |Mayıs 16th, 2022|Categories: Yazılar|0 Comments

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/14494 E., 2020/820 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Şikayetçi borçlunun işçilik alacağı için ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/34655 Esas [...]

2604, 2022

Tasfiye Süreci Sona Eren Şirket İhya Davasıyla Yeniden Tüzel Kişilik Kazanabilir

By |Nisan 26th, 2022|Categories: Yazılar|0 Comments

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9275 K. 2019/1210 T. 4.2.2019 • TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklı Şirketin Tüzel Kişiliği Ticaret Sicilinden Terkin Sonucu Son Bulduğuna Göre Davada Taraf ve Dava Ehliyeti de Bulunmadığı - Mahkemece Öncelikle Borçluya Alacaklı Şirketin Yeniden İhyası İçin Görevli ve Yetkili Mahkemede Dava Açabilmesi İçin Yeterli ve Kesin Süre Verilmesi Gerektiği ) • DAVA ŞARTI ( Vekil Aracılığı İle Takip Edilen Davalarda Vekilin Davaya Vekalet Ehliyetine Sahip [...]

2504, 2022

Dava Açıldığı Sırada Dava Değerinin Tam Ve Kesin Olarak Belirlenebilir Olmasına Rağmen , Davanın Belirsiz Alacak Davası Olaryak Açılması Halinde , Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi; ”Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir”

By |Nisan 25th, 2022|Categories: Yazılar|0 Comments

                                                                                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                           [...]

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM
Go to Top