Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukuku’nun bir alt dalıdır. Ev, daire, apartman, tarla, arsa gibi taşınmazlara dair davalar Gayrimenkul Hukuku’nun kapsamında ilerler. Bu davalar genellikle tapulaştırma ve tescil başta gelmek üzere, kamulaştırma davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti davaları ya da taşınmazın değerinin belirlenmesi davalarıdır.

Taşınmazlara ait dava türleri, en sık karşılaşılan dava türlerinden biridir. Çünkü taşınmazlar genel ve herkesi kapsayan bir alandır. Bu denli yaygın bir olan Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman avukatlar ile çalışmaktayız. Taşınmazlar ile ilgili olan tüm davalarınızda Çetin & Partners Hukuk Bürosu vekilleri sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermeye hazırdır.

Uygulamada en çok karşımıza çıkan dava türü tapu davalarıdır. İmar uygulaması, vekaletin kötüye kullanımı, mirastan mal kaçırma ve tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin fiil ehliyetinden yoksun olması gibi hukuksuzlukların yaşandığı durumlarda mahkemeye başvurularak tapu davası açılır. Dava açmak için mahkemeye başvuracağınızda Gayrimenkul Hukuku alanında uzman bir avukatın vekiliniz olması sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır.

Bir diğer sık karşılaşılan dava da izale-i şuyu davasıdır. Mülkiyet hakkına sahip olan kişi sayısı açısından mülkiyet ikiye ayrılır; tek kişi mülkiyeti ve birlikte mülkiyet. Buna göre de birden çok kişi bir mülkün üzerinde hak sahibi olabilir. Böyle durumlarda çeşitli anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Birlikte mülkiyetten doğan sorunların giderilmesi için açılan davalar ise izale-i şüyu davasıdır. Bu dava ile mülk üzerindeki ortaklık kaldırılmaktadır. Eğer mülk üzerinde hak sahibi olanlar arasında anlaşmazlık çıkarsa izale-i şüyu davası ile ortaklığın sona erdirilmesi talep edilebilir. Mahkemenin vereceği karar bağlı olarak mal veya mülk ortaklara paylaştırılır. Eğer mal paylaştırılamıyor ise, satışa çıkarılır ve satıştan elde edilen tutar ortaklara paylaştırılır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, Gayrimenkul Hukuku ve bu hukuk dalına bağlı dava türleri yaşantımızda sıkça karşılaştığımız hukuki meselelerdir. Gayrimenkul Hukuku’nda uzman olan vekillerimi ile beraber çalışarak taşınmazlarınız ile ilgili ortaya çıkan sorunları rahatlıkla çözebilirsiniz. Gayrimenkul Hukuku uzmanı bir avukat ile bu hukuki sürece girmek sizin için avantajlı olacaktır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM