İş Hukuku, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku’na dair hükümlerin yer aldığı kanunlar; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Öğle Dinlenmesi Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’dur.

İş Hukuku’na geniş bir pencereden bakıldığında, bu hukuk dalının iş görme ediminin yerine getirilmesi ve bunun karşılığında ücretin tahsil edilmesi üzerine kurulmuş olduğu görülür. İş görme edimini yerine getiren işçiler, onlara bu edimi veren işverenlere göre senelerdir daha güçsüz konumda olmuştur. Bu nedenle işverene nazaran daha zayıf pozisyonda yer alan işçilerin hakları korumak amacı ile İş Kanunları düzenlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. İş Hukuku’nun kaynağı Anayasa olmakla beraber, temel kanun ise 4857 Sayılı İş Kanunu’dur.

İş Hukuku; Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere iki genel kategoriden oluşmaktadır. Bireysel İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkisini hukuki platformda düzenlemektedir. Toplu İş Hukuku’nun konusunu ise sendikalaşma, arabuluculuk faaliyetleri, hakem kurulları ve bunlara bağlı uyuşmazlıkların çözümü oluşturmaktadır.

Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak her türlü iş alanında faaliyet gösteren tüm müvekkillerimize karşılaşılma ihtimali olan her konu için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmesi hazırlanması, gerektiği koşullarda İş Kanunlarına uygun bir şekilde bu iş sözleşmelerinin feshedilmesi, iş sözleşmesi süresince işçi ve işveren arasında meydana gelen problemlerin çözüme kavuşturulması konusunda hukuki desteğin sağlanması ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, İş Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler arasındadır.

İşveren kurum ve kuruluşların İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Departmanları ile koordineli bir şekilde çalışarak ve güncel mevzuatın takibinde olarak dokümanların oluşturulması ve dokümanların yenilenmesi konusunda müvekkillerimize destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, kurum ve kuruluşların projelerinin İş Hukuku ayağının yürütülmesini üstleniyor ve gerektiğinde arabuluculuk faaliyetlerini üstleniyoruz. Eğer arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamazsa, İstanbul mahkemeleri bazında, adli mercilerde duruşmalara iştirak ediyoruz.

DİĞER HİZMETLER

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM