Ticaret ve Şirketler Hukuku tüm bireyleri ve işletmeleri ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Ticaret ve Şirketler Hukuku esasında bireyler arası, işletmeler arası ve bireyler ve işletmeler arasındaki her türlü ticari ilişkileri düzenler. Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamındaki hükümlerin yer aldığı kanun 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Türk Ticaret Kanunu’nun bir üst kanunu olan Borçlar Kanunu da ticari ilişkileri düzenlemekte yardımcı bir kanundur. Bu iki ana kanunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kanunu ve Çek Kanunu’nda da ticaret hayatına dair önemli yasal düzenlemeler yer almaktadır.

Şirketler temelde sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak sıralanırken, şahıs şirketleri; adi şirket, kollektif şirket ve komandit şirket olarak sıralanmaktadır. Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerinden en büyük farkı, şahıs şirketine ortak olan kişilerin sorumluluğunun sınırsız olurken; sermaye şirketi ortaklarının sorumluluğunun şirkete getirdikleri sermaye payıyla sınırlı olmasıdır. Özetle, sermaye şirketlerinde ortakların tek borcu taahhüt ettikleri sermaye miktarını şirkete getirmektir. Ancak bu duruma istisna olarak şahıs şirketlerinden komandit şirketlerinde, komanditer sıfatı ile şirkete gelen ortak sınırlı sorumlu olabilir. Şirketinizin hukuki yapısı ne olursa olsun, Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak hukuki desteğimize başvurabilirsiniz.

Çetin & Partnes Hukuk Bürosu olarak her türlü işletmeye ve her bireye Ticaret ve Şirketler Hukuku alanına giren konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ulusal ve uluslararası tüm şirketler hukuki desteğe ihtiyaç duyduklarında kapımızı çalabilirler.

Şirket birleşmeleri, şirket devralmaları, ortaklıktan çıkma davaları, iflas ve iflası erteleme davaları, haksız rekabet davaları, sorumluluk davaları, şirketlerin alacak davaları gibi ticaret hayatında karşılaşılabilecek her türlü hukuki mevzuda konularda vekillik yapmaktayız.

Yukarıda saydığımız davaların yanı sıra, kambiyo senetleri ve menkul kıymetler de Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında yer aldığı için bu konularda yaşanan problemlerde de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bünyemizde çalışan avukatların yanı sıra, uzmanlık alanı ticari ilişkiler ve denetim olan yeminli mali müşavirlerle karşılıklı olarak çalışarak işimizin kalitesini arttırmaktayız. Bir vakayı hem hukuku hem de mali pencereden inceleyerek en ideal hukuki çözüme kavuşturmayı amaçlamaktayız.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM