Yüzyıllar evvel insanların yerleşik hayata geçmesi ile beraber, insan ilişkilerindeki düzenin belli normlara bağlanması ihtiyacı doğmuş ve böylelikle Sözleşmeler Hukuku ortaya çıkmıştır. Pek çok modern hukuk sisteminin ana çatısını oluşturan Roma Hukuku’nda ortaya çıkan “sözleşme” kavramı, iki kişi arasında borç ilişkisinin doğmasını ifade eder. Sözleşme denildiği zaman maddi olarak borç doğuran ilişkiler akla gelse de, aslında Sözleşmeler Hukuku çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Tüm Özel Hukuk branşlarında ve hatta idarenin çemberine giren alanlarda bile Sözleşmeler Hukuku ile karşılaşmak olasıdır. Çünkü Sözleşmeler Hukuku, hukukun yapıtaşlarından biridir.

Günümüzde, modern hukuk çerçevesinde sözleşmenin tanımı, iki ya da ikiden fazla tarafın hukuki bir sonuç elde etmek amacı ile karşılıklı idare beyanında bulunmalarıdır. İsteyen herkes, kanunların çizdiği emredici sınırların içerisinde olmak şartı ile geçerli olacak şekilde, hukuki bağlamda bir ilişki kurmak için sözleşme düzenleyip imzalayabilir. Sözleşme imzalandığında, sözleşmede yer alan hükümler artık taraflar için bağlayıcı ve vazgeçilmez bir nitelik kazanır. Bu nedenle taraflar bir sözleşme ilişkisine girmeden evvel hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduklarının bilincinde olmalıdırlar.

Anayasa’nın 48. maddesi, sözleşme serbestisi üzerinedir. Borçlar Kanunu’nun 27. maddesine aykırı olmamak şartı ile her birey bir başkası ile sözleşme ilişkisine girebilir. Taraflar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi ise, bu düzenlenen sözleşmenin kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler olmaması gerektiğini, aksi takdirde sözleşenin herhangi bir hüküm doğurmayacağını (kesin hükümsüz) ifade eder. Bu nedenle sözleşme düzenleyeceğinizde ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleriniz konusunda çıkmaza düştüğünüzde, sözleşmeye aykırılık yaşadığınızda, sözleşmenizi feshetmek istediğiniz zaman Çetin & Partners Hukuk Bürosu’na başvururak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Sözleşmelerinizin yabancı dilde hazırlanmasına ihtiyacınız var ise, avukatlarımız bu konuda da size yardımcı olacaktır.

Sözleşmeler Hukuku çok kapsayıcı bir hukuk dalı olduğundan, tüm avukatlarımız Sözleşmeler Hukuku alanında iyi bilgi ve deneyime sahiptirler. Avukatlarımız ile çalıştığınız zaman hukuki çözüme en kısa sürede ve en sakin yoldan ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimşer Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM