25 03, 2022

Havayolu Şirketleri Taşıdıkları Bagajı Kaybetmeleri Halinde Yolcunun Uğradığı Maddi Zararı Karşılamak Zorunda Oldukları Gibi , Yolcunun Bagajının Kaybolması Dolayısıyla Yaşadığı Manevi Zararı da Karşılamalıdır

By |2022-03-25T12:03:09+00:00Mart 25th, 2022|Categories: Yazılar|Yorum yok

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/11-44 K. 2019/508 T. 2.5.2019 * MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı Şirket Tarafından Aktarma Sonrasında Bagajının Teslim Edilmemesi Nedeniyle [...]

21 02, 2022

Özel Okullarda, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Öğretmenlere Ödenmemesi; Öğretmene, Sözleşmeyi HAKLI NEDENLE FESİH ve KIDEM TAZMİNATI Talep Hakkı Verir

By |2022-02-21T11:04:07+00:00Şubat 21st, 2022|Categories: Yazılar|Yorum yok

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2018/6463 K. 2021/48 T. 11.1.2021 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, [...]

Go to Top