Yeni adli yıl ile beraber Türk Yargısı’nda da bir takım değişiklikler ve yenilikler yapıldı.

1-) İdari yargıda istinaf mahkemelerinin sayısı Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin de eklenmesi ile 7’den 8‘e çıkarıldı. Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

 

2-) Hakim ve savcı sayılarının artması ile birlikte Asliye Ceza Mahkemeleri’nde savcılarında kürsüde yer almasına karar verildi.

 

3-) Tüketici mahkemelerinde açılacak davalarda ihtiyari olan arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Böylelikle yargıda iş yükünün azaltılması planlanıyor.

 

4-) Ceza infaz kanununda yapılan değişikliklerle İnfaz Hakimlikleri güçlendirilerek etkinlikleri arttırıldı.

 

5-) Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ninde bilirkişi olabilmesinin önü açıldı.

 

6-) Hukuk alanlarında uzman arabuluculuk sistemi getirilerek arabuluculukta nitelikli uzmanlaşmanın ilk adımı atıldı.