Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku; sağlık hizmeti sağlayan hem özel kurumlar hem de devlet kurumları ile sağlık hizmeti alan bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, kurum ve bireylerin haklarını çeşitli hükümlere bağlayan hukuk dalıdır. Aynı zamanda bu hukuk dalı, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku çatıları altında incelenmektedir. Sağlık ve tıp alanındaki gelişmeler, bu alandaki hukuki düzenlemelerin de güncellenmesini zorunlu kılıyor. Bu alandaki temel mevzuat, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Sağlık Hukuku Mevzuatı’dır.

Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku temelde hasta haklarının korunması üzerine inşa edilmiş bir hukuk doktrinidir. Geniş anlamda bakacak olursak; sağlık alanında çalışanların hakları, doktorların cezai, hukuki ve idari sorumlulukları, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile idare arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü, Sağlık Hukuku Mevzuatı kapsamında yapılan düzenlemeler, Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku alanının konularını oluşturur. Sağlık ve tıp, insan yaşamının temelinde yer alan konular olduğundan idarenin bu alandaki gözetimi ve hukuka uygunluk hassas bir mevzudur. Sağlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu unutulmaması gerekir. Pek çok hasta ve hekim sağlık alanındaki haklarını ne yazık ki bilmemekte ve bu neden zarara uğramaktadır.

Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık hizmetlerinden faydalananların Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku kapsamında haklarının neler olduğunu bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çetin & Partners Hukuk Bürosu olarak Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku alanında ihtiyaç duyan herkese, alanında uzman avukatlarımız ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermeye hazırız. Vekillerimiz bu alanda geniş bir deneyime sahiptir.

Gerek yerli gerekse uluslararası sağlık kuruluşları da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti için Çetin & Partners Hukuk Bürosu’na başvurabilirler. Avukatlarımız bugüne dek çok sayıda yerli ve yabancı sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşu ve hekim aleyhine açılan hem maddi hem de manevi tazminat ve rücu davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir. Tazminat taleplerinin yönetimi konusunda da sağlık kuruluşlarına destek sağlamaktayız. Ayrıca hakkının ihlal edildiğini düşünen tüm hastalar, avukatlarımız aracılığı ile yine dava yoluna başvurabilirler.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM