2 06, 2020

Tasarrufun İptali Davaları

By |2020-06-02T07:31:43+00:00Haziran 2nd, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

Tasarrufun iptali davası, bir alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu icra takibi neticesinde alacağını tahsil edememesi durumunda, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı mal kaçırıp alacaklıyı zarara düşürmek kastıyla [...]

29 04, 2020

İŞE İADE DAVALARI

By |2020-05-05T15:23:58+00:00Nisan 29th, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile İş güvencesi hükümlerine tabi olarak  çalışan bir  işçinin iş sözleşmesi, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca haklı bir [...]