18 09, 2020

Alacak Davalarında Mail, Whatsapp, FaceBook Gibi Elektronik Ortamlarda Yapılan Yazışmaların Belge Ve Delil Niteliğinde Olacağına Dair Yargıtay Kararı

By |2020-09-18T13:54:03+00:00Eylül 18th, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 'nin  2017/1014 Esas   ve   2020/4488 Karar Sayılı Kararı. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması [...]

28 07, 2020

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

By |2020-07-28T08:50:18+00:00Temmuz 28th, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7251                                                                                                     Kabul Tarihi: 22/7/2020 MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci [...]

24 07, 2020

HİSSE DEVİRLERİ

By |2020-07-24T15:00:04+00:00Temmuz 24th, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

HİSSE DEVİRLERİ ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ Anonim Şirketlerde Limited şirketlerin aksine hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılabilmektedir. Bu yüzden hisse devrini hisse senedinin veya geçici [...]

2 06, 2020

Tasarrufun İptali Davaları

By |2020-06-02T07:31:43+00:00Haziran 2nd, 2020|Categories: Yazılar|Yorum yok

Tasarrufun iptali davası, bir alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu icra takibi neticesinde alacağını tahsil edememesi durumunda, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı mal kaçırıp alacaklıyı zarara düşürmek kastıyla [...]