Yükleniyor…
Ana Sayfa2020-04-26T20:26:31+00:00

HAKKIMIZDA

Avukat Hümeyra Çetin Günaydın öncülüğünde kurulan Çetin&Partners Hukuk Bürosu, dinamik kadrosu ile, Türk ve yabancı kişi, kurum ve şirketlere yönelik olarak, tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında hukuki ihtilafların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Tüm Çalışma Alanlarımız

AVUKATLARIMIZ

Konusunda yetkin ve tecrübeli avukatlarımızla danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız. Sonuca yönelik etkin çözümlere ulaşmak ana hedefiyle hareket eden ekibimiz, öngörüye dayalı önleyici hukuk anlayışı ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, hizmet verdiği her alanda güncel gelişmeleri takip etmekte, sorumluluğunu üstlendiği danışmanlık ve hukuki ihtilafları en güncel yüksek mahkeme kararlarını da göz önünde tutarak çözüme ulaştırmaktadır.

Tüm Avukatlarımız

SON YAYINLAR

2105, 2020

İCRA DAİRESİNDE ALINAN TAAHHÜT VE SONUÇLARI

By |Mayıs 21st, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

Genel Olarak İcra ve İflas Hukuku, alacaklıya, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde alacağın icra dairesi vasıtasıyla tahsili imkanı tanımıştır. Buna karşın borçlu ve alacaklının anlaşması durumunda borcun taksitle ödenmesi mümkündür. Borcun taksitle ödenmesi için ise tarafların taahhüt yapması ve bu taahhüdün belli şartları taşıması gerekir. Bu sözleşme İİK m. 111’e dayanır. Bu sözleşme sonucu borçlu taksitler halinde borcunu ödemeyi taahhüt eder. Sözleşmeye aykırılık durumunda ise tazyik hapsi söz konusu olur. Söz [...]

1805, 2020

İŞ KAZASI DURUMUNDA KİMLER TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR?

By |Mayıs 18th, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

İŞ KAZASI VE TAZMİNAT DAVALARI İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölmesi durumunda, işçiye  veya yakınlarına karşı  sorumlu olan işveren aleyhine  açılan  maddi ve manevi tazminat davasıdır. İş kazası tazminat davası, hem asıl işverene hem de tüm alt işverenlere karşı açılabilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu’n 13. üncü maddesinde İş kazası  tanımlanmıştır. İş kazası;  Sigortalının işyerinde bulunması esnasında,  İşveren [...]

1805, 2020

TEBLİGAT KANUNU 21/2. MADDESİ VE 35. MADDESİ UYGULAMA ALANLARI

By |Mayıs 18th, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

TEBLİGAT KANUNU 21/2. MADDESİ VE 35. MADDESİ  UYGULAMA ALANLARI 1-BİLİNEN EN SON ADRESE TEBLİGAT (TK 10. Maddesi) Tebligat Kanunu’nun Bilinen adrese tebligat başlıklı 10. Maddesinde tebligat yapılacak kişilerin hangi adresine tebligat yapılması gerektiğini düzenlemiştir. TK  Madde 10 – ‘’Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.’’ ‘’ Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının [...]

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM