Yükleniyor…
Ana Sayfa2020-04-26T20:26:31+00:00

HAKKIMIZDA

Avukat Hümeyra Çetin Günaydın öncülüğünde kurulan Çetin&Partners Hukuk Bürosu, dinamik kadrosu ile, Türk ve yabancı kişi, kurum ve şirketlere yönelik olarak, tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında hukuki ihtilafların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Tüm Çalışma Alanlarımız

AVUKATLARIMIZ

Konusunda yetkin ve tecrübeli avukatlarımızla danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız. Sonuca yönelik etkin çözümlere ulaşmak ana hedefiyle hareket eden ekibimiz, öngörüye dayalı önleyici hukuk anlayışı ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, hizmet verdiği her alanda güncel gelişmeleri takip etmekte, sorumluluğunu üstlendiği danışmanlık ve hukuki ihtilafları en güncel yüksek mahkeme kararlarını da göz önünde tutarak çözüme ulaştırmaktadır.

Tüm Avukatlarımız

SON YAYINLAR

2011, 2020

ALACAK DAVALARINDA E-MAİL GİBİ ELEKTRONİK YAZIŞMALARIN DELİL SAYILACAĞINA DAİR YARGITAY KARARI

By |Kasım 20th, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2017/1014 2020/4488 10.6.2020 ÖZET: Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. HMK'nun 199. maddesinde ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, [...]

1911, 2020

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

By |Kasım 19th, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanun değişikliği ile gelir vergisi, KDV, ÖTV, KYK borçları gibi birçok vergi borçları yapılandırılacak. Yine vergilere ilişkin gecikme zamları ve faizleri ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kesilen para cezaları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek.   Yapılandırma kapsamında olan borçlar ise 18 eşit taksite bölünecek. Bu taksitler ise iki ayda bir ödenecek.   Yine bu kanun kapsamında kısa çalışma süresinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilmesi [...]

611, 2020

T.C. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin Salgın Hastalık Haline İlişkin 2019/16141 Karar Sayılı Kararı

By |Kasım 6th, 2020|Categories: Yazılar|0 Comments

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin henüz çok yeni 2019 yılında verdiği bir karara göre salgın hastalık hali işverenler açısından zorlayıcı neden sayılmış ve bu durumda iş sözleşmesinin feshi halinde işverenin ihbar tazminatı yükümlülüğünün ortadan kalkacağına karar verilmiştir. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/9116 Esas ve 2019/16141 Karar Sayılı Ve 18.09.2019 Tarihli Kararı MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu [...]

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM