Yükleniyor…
Ana Sayfa2020-04-26T20:26:31+00:00

HAKKIMIZDA

Avukat Hümeyra Çetin Günaydın öncülüğünde kurulan Çetin&Partners Hukuk Bürosu, dinamik kadrosu ile, Türk ve yabancı kişi, kurum ve şirketlere yönelik olarak, tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere hukukun tüm alanlarında hukuki ihtilafların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Tüm Çalışma Alanlarımız

AVUKATLARIMIZ

Konusunda yetkin ve tecrübeli avukatlarımızla danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız. Sonuca yönelik etkin çözümlere ulaşmak ana hedefiyle hareket eden ekibimiz, öngörüye dayalı önleyici hukuk anlayışı ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, hizmet verdiği her alanda güncel gelişmeleri takip etmekte, sorumluluğunu üstlendiği danışmanlık ve hukuki ihtilafları en güncel yüksek mahkeme kararlarını da göz önünde tutarak çözüme ulaştırmaktadır.

Tüm Avukatlarımız

SON YAYINLAR

2201, 2021

YARGITAYDAN ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE YETKİLİ OLMADIKLARI TAKDİRDE PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAYACAKLARINA DAİR KARAR

By |Ocak 22nd, 2021|Categories: Yazılar|0 Comments

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2016/10-2071 K. 2020/405 T. 16.6.2020 ÖZET : Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Davaya konu ödeme emrinde dava dışı şirketin işyerine ilişkin belirtilen prim borçları ödenmesinin talep edildiği, yerel mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlığın davacının 2008 yılının 3 ile 10. ayları arasındaki prim borçlarından anonim şirket ortağı olarak sorumlu olup olmadığı noktasında toplandığı, şirketin 21.03.2002 tarihli genel kurul toplantısında davacının 3 yıl süre için [...]

1401, 2021

ADİ ORTAKLIKLARDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMAKTADIR

By |Ocak 14th, 2021|Categories: Yazılar|0 Comments

15. Hukuk Dairesi         2019/3674 E.  ,  2020/2487 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından duruşmalı olarak istenmiş, duruşma talebi kabul edilerek 15.09.2020 tarihinde yapılan duruşmaya davacı asil ve vekili Avukat ... geldi. Davalılar vekili gelmedi. Fer'i müdahil asil ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan [...]

701, 2021

KADININ SIĞINMA EVİNDE BULUNDUĞU SÜRE İÇİNDE, YERLEŞİM YERİ O EV SAYILACAĞINDAN ; BOŞANMA DAVASINDA O YER MAHKEMESİ YETKİLİ OLACAKTIR

By |Ocak 7th, 2021|Categories: Yazılar|0 Comments

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/6501 K. 2019/11415 T. 13.11.2019 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından yetki itirazı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davacı kadın Gaziantep 4. Aile Mahkemesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebiyle (TMK m. 166/1) boşanma davası açmış, davalının yetki itirazı üzerine mahkemece "Tarafların ortak ikametgahlarının İzmir [...]

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

Türk ve yabancı sermayeli şirketler ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BAŞLAYALIM